Scroll Top

Samen dragen we dementie

Samen dragen we dementie

Vanaf 2015 was er geen netwerk dementie meer in Arnhem en omstreken terwijl er veel behoefte was aan verbondenheid. Alle medewerkers en (thuis)zorg welzijnsorganisaties en het sociaal domein waren allemaal op hun eigen manier aan het werk.

Geïnspireerd door de mensen zijn we nieuwe verbindingen gaan maken door het aangaan van dialoog vanuit betrokkenheid en wederkerigheid. Hierbij ontstaat het ‘bottom-up’ werken Waardoor er veel energie en vertrouwen is ontstaan.

De resultaten zijn voor iedereen geweldig en iedereen is betrokken en doet mee door samen te leren. Er ontstaat een netwerk DAT steeds meer en beter samenwerkt. Een lerende community, die elke dag van elkaar blijft leren en in gesprek met elkaar gaat.

Met trots dragen wordt dit uitgedragen op een mooie eigentijdse nieuwe website. Een manier om het gezamenlijk belang te laten zien aan de buitenwereld waardoor mensen met dementie en hun naasten betere ondersteuning kunnen ervaren.

Meer informatie vind je op: https://www.netwerkdementiearnhemeo.nl

Leave a comment