Scroll Top

Team

Wat als het ook op een liefdevolle manier kan?
Er zijn veel manieren om succes te realiseren. Wij zijn er van overtuigd dat je, juist op een liefdevolle manier, bouwt aan duurzaam succes vanuit alle perspectieven: cliënt/inwoner/klant-, medewerker- en organisatie- perspectief. Wij nemen onszelf daarbij mee. Hebben allemaal onze eigen kleur, onze eigen stijl en werken daarom in verschillende combinaties samen rondom opgaves. Zodat we, in die samenwerking het maximale resultaat kunnen bereiken bij onze opdrachtgevers.
Wat ons drijft

Wij willen ons inzetten voor betekenisvolle veranderingen. In die zin dat zij direct en indirect bijdragen aan een betere samenleving.

onze aanpak

Wij zetten ons in vanuit de overtuiging dat medewerkers willen bijdrage aan zinvolle thema’s die hen raken. Wij helpen een context te creëren waarin medewerkers die zinvolheid ervaren, meer ruimte ervaren en nemen om hun vleugels uit te slaan en bij te dragen aan die zinvolle verandering. Zo maken zij, in wie ze zijn en alles wat zij weten, kennen en kunnen het verschil.

Community facilitator
Wouter kesseler

Ik kijk, laat wat ik zie op mij inwerken, voel, verken en in dat verkennen stel ik, als van nature, vragen aan de ander waardoor ik de ander activeer na te denken. Intuitief weet ik waar de vragen liggen, zonder dat ik zelf de antwoorden heb. Dat geeft ruimte aan de ander om ten volle zijn of haar eigen pad te bewandelen. Daarbij weet ik dat pad van die ander waarderend te ondersteunen waardoor de energie toeneemt. Ik word ervaren als een warme persoonlijkheid met een hoge organisatie sensitiviteit en sensitiviteit voor intermenselijke processen. Dat maakt dat ik een heel goed gevoel heb voor welk type interventies aansluiten bij daar waar de ander is. Het maakt mij goed als procesbegeleider, intervisor, leiderschapscoach.

Contact met Wouter

Quote: ‘Als ik een gesprek heb gehad met Wouter, ga ik altijd met een prettig gevoel weg’

Ontwerp programma's
0%
Procesbegeleiding
0%
Training
0%
Intervisie
0%
Ontwikkeling leiderschap
0%
Ontwikkeling online modules
0%
Community facilitator
Henk Ouwens

Ik ben een snelle denker met een hoog invoelend vermogen die graag associatief creatief meedenkt. Ik werk graag ‘over de as van de inhoud’. De inhoud raakt mij. Die weet ik mij ook snel eigen te maken. Tijdens het luisteren naar anderen associeer ik eigenlijk al door, ontstaan er beelden, doorkijkjes op basis van dat wat de ander mij vertelt. Daardoor weet ik hun verhaal ‘op te tillen’, groter te maken, richting te geven, passend binnen het grotere geheel. Dat geeft in het algemeen veel energie bij bestuurders, directeuren, managers en medewerkers omdat ze er positief door geprikkeld worden. Ik vind het ontwerpen van programma’s die er voor zorgen dat iedereen meedoet een van de leukste dingen van mijn werk. Dat is immers een grote uitdaging: Hoe krijg je iedereen mee? Daar ben ik ook goed in, deels door de jarenlange ervaring, deels door de hoge sensitiviteit waar medewerkers qua ‘energieniveau’ zitten en wat zij nodig hebben om ‘verder te komen’ en de creativiteit om daar een interventie op te zetten die precies dat bereikt wat zij nodig hebben. Aanvoelen, aansluiten, aanvullen is daarbij een belangrijk motto voor mij.

Contact met Henk

Quote: ‘Als ik met Henk gesproken heb, dan heb ik het gevoel dat er wel 1000 manieren zijn hoe je kan bereiken wat je wil bereiken’.

Ontwerp programma's
0%
Procesbegeleiding
0%
Training
0%
Intervisie
0%
Ontwikkeling leiderschap
0%
Ontwikkeling online modules
0%
Community facilitator
Job van den berg

Een jaar geleden heb ik, samen met Anita Mulder het boek ‘Het gaat altijd anders dan je denkt’ gepubliceerd. Het boek is bedoeld als Kompas voor de professionele facilitator, procesbegeleider, adviseur. Dat ‘navigeren’ naar een bepaalde richting, het koers zoeken, vinden, uitzetten is wat ik als geen ander graag doe. In mijn rol als facilitator voel ik mij daarbij vooral vaak een gids. Geen gids die de richting kent, maar wel een gids die die weet hoe het is om op expeditie te zijn naar een onbekend land. Die weet welke wetmatigheden daarin gelden, hoe je navigeert, hoe je omgaat met alles wat je daarin tegenkomt, de successen, de periodes dat het even lastig gaat, de ander die net anders reageert dan je verwacht had. Daarbij hou ik ervan om te zorgen voor een goed programma, goede begeleiding te geven zodat de groep samen de gewenste doelen haalt. Ik merk dat ik het vooral leuk vind om uitgedaagd te worden bij opgaves op het snijvlak van bestuurlijk, politiek en inhoudelijk complexe projecten.

Contact met Job

Quote: ‘Als ik met Job heb gewerkt, voel ik altijd rust en richting, waardoor ik de volgende stap(pen) kan maken’

Ontwerp programma's
0%
Procesbegeleiding
0%
Training
0%
Intervisie
0%
Ontwikkeling leiderschap
0%
Ontwikkeling online modules
0%
Community facilitator
Eric de Blok

Als kind was ik door de natuur gebiologeerd, wat uiteindelijk resulteerde in een studie Zoölogie. Als tiener heeft de mens me verwonderd, hetgeen de basis vormde voor mijn studie psychologie. En als jong volwassene heeft de organisatie-/ en veranderkunde me enorm geboeid, waardoor ik uiteindelijk een MBA en Innovatiekunde heb behaald. Deze drie passies, de natuur, de mens en organisatiekunde, heb ik eigenlijk nooit meer losgelaten. Sterker nog, ik heb zoveel mogelijk geprobeerd deze passies te combineren (iets wat ik iedereen van harte kan aanbevelen).  In mijn hart ben ik een verhalen verteller. Ik kijk en verwonder mij elke dag opnieuw over wat ik zie, verbind dat aan verhalen, metaforen uit de natuur die daarin iets laten zien en laat het dan aan anderen om daar wel of niet wat van te vinden en iets mee te doen. De ervaring leert dat het de ander vrij maakt, de psychische cocon opent, kokerdenken weghaalt, perspectiefwisselingen oproept, verschuivingen van paradigma’s op gang brengt waardoor er  vaak nieuwe wegen, kijk- en oplossingsrichtingen ontstaan. Ik geniet dan van de verwondering, de blijheid en de openheid die ontstaat op de gezichten van kinderen (als ik in de dierentuin als vrijwilliger van Burgs Zoo een rondleiding geef) en volwassenen, als ik hen ontmoet in workshops, lezingen, trainingen of programma’s rondom ‘Natuurlijk leiderschap’.

Contact met Eric

Quote: ‘Eric nodigt mij, door zijn manier van vragen stellen, de parallellen die hij trekt met ‘wat van nature werkt’, iedere keer uit om ‘in de vrijheid’ te stappen, de ruimte te voelen en ook in te durven nemen. Elk gesprek is voor mij een stap in groei van persoonlijk leiderschap’.

Ontwerp programma's
0%
Procesbegeleiding
0%
Training
0%
Intervisie
0%
Ontwikkeling leiderschap
0%
Ontwikkeling online modules
0%
Community facilitator
Sibout Nooteboom

Bij kunnen dragen aan wat we nu duurzame ontwikkeling noemen speelt mijn hele leven een rol bij alle de stappen die ik zet. Lang geleden koos ik daarom voor een opleiding biologie en milieukunde. Gaandeweg verschoof mijn belangstelling steeds meer van de inhoud naar het proces van beleidsvorming. De focus kwam daarbij te liggen op procesbegeleiding gericht op balans tussen (in willekeurige volgorde) publiek, privaat en civiel. In 2006 ben ik daarop gepromoveerd.

Op een wetenschappelijk manier doorgronden en overdragen hoe lerende(bestuurlijke) netwerken “werken” is daarmee voor mij op alle mogelijke manieren verweven met de werkzaamheden die ik verricht.

Voor mij is het heel natuurlijk om vanuit de opgaven in mijn werkomgeving actief lerende netwerken te creëren /of erin participeren. Ik gebruik de ervaringen die ik daarmee opdoe, nationaal en internationaal, gelijktijdig als onderzoeksbron voor mijn academische werk.

Contact met Sibout

Quote: Sibout is voor mij de wetenschapper die letterlijk midden in de wereld staat. Hij voelt, ervaart en weet echt wat er leeft en speelt en kan dat vervolgens verbinden met de wetenschappelijke, bestuurlijke wereld en vice versa. Daarmee helpt hij wetenschap en samenleving gelijktijdig verder.

Community facilitator
Ellie Potiek

Voor mij gaat effectief leren en veranderen hand in hand met de kracht van het vragen stellen, van daadwerkelijk actief luisteren, van minder is meer, van rust en reflectie en in worden wie je bent. Geloven in het goede en je daar hard voor maken. Ik geloof in de wereld verbeteren samen met anderen, zonder te veel ego, maar met veel echtheid. Ik geloof in vallen en opstaan, in hard werken en daarbij goed zijn voor de ander en voor jezelf. Het gaat daarbij steeds om situaties en vragen die rechtstreeks te maken hebben met de dagelijkse praktijk. Ik wil graag met elkaar het antwoord vinden op hoe we het beter kunnen doen, met onze kracht en onze onzekerheden. Hiermee breng ik op een natuurlijke wijze rust en vertrouwen die nieuwe ruimte creëert om op weg te gaan. Ik heb vervolgens een vrij directe en pragmatisch benadering: zullen we het gewoon samen proberen?! Op basis daarvan weten we meteen wat werkt en hoe het wellicht verder kan.

Contact met Ellie

Quote: Ellie combineert voor mij betrokkenheid en nuchterheid. Daardoor voel ik mij gesteund om aan de slag te gaan. Gewoon samen gaan doen en kijken wat werkt, dan komt de rest van de oplossing van zelf.

Community facilitator

Lucien van deR plaats

Ik lever een actieve bijdrage aan de verandering die zich in onze samenleving voltrekt en die een impact heeft op alle fronten: van energie tot zorg. Maar bijvoorbeeld ook op de wijze hoe we communiceren en samenwerken. Ik breng mensen samen en help een weg te vinden in dit spannende tijdperk. Veelal bij de overheid, maar ook in het bankwezen, de zorg, het onderwijs en diverse maatschappelijke organisaties. De laatste jaren ben ik vooral actief in de energietransitie; het aardgasvrij krijgen van bestaande woonwijken in Nederland. Voor mij is de samenleving, als gemeenschap, de bron die tot oplossingen leidt. Stapje voor stapje met bewoners en alle anderen naar een oplossing toewerken. Voor mij heeft iedereen een stem en kan en wil een bijdrage leveren. Ik heb een natuurlijke manier van verbinden waarbij rust ontstaat. Hierdoor worden mensen gezien en gehoord en kan de waarde van ieders bijdrage tot zijn recht komen.

Contact met Lucien

Quote: Lucien maakt het mij heel eenvoudig. In een complexe omgeving weet hij de onderwerpen te vinden waarmee ik direct aan de slag kan. In kleine stapjes, zichtbaar bouwen, dat geeft de omgeving houvast en daarmee vertrouwen. We gaan uitkomen waar we naar toe willen.

Community facilitator
Marike Hafkamp

Mensen inspireren mij. Mensen met hun verhalen, vragen, behoeften, verlangens, kracht en veerkracht. Ik geef mensen oprechte aandacht en probeer te begrijpen wat ze echt vertellen en te ‘zien’ wat ze bedoelen. Door vragen te stellen, door te vragen en een dialoog raak ik geïnspireerd als onderzoekende professional.

Door deze verhalen te delen, aandacht, betrokkenheid en wederkerigheid aan de mensen te geven maak ik verbindingen met en tussen mensen en organisaties. Zo ontstaan er steeds nieuwe gezamenlijke verhalen met dezelfde taal. Welke voor alle betrokkenen van betekenis zijn. Dat maakt dat we samen gaan leren en betekenisvol gaan veranderen, gedreven vanuit de menselijke waarden.

Vanuit een daadkrachtige en empathisch rol ik kan goed motiveren en inspireren. Hierdoor ontstaat er positieve energie en betrokkenheid van iedereen. Zo kunnen we gezamenlijk buiten de bestaande kaders verder denken en van elkaar leren. Ik ben een praktijk- en procesgerichte projectleider, die aandacht houdt voor beleid, de praktijk en de mens.

Contact met Marike

Quote: Met jouw energie, je visie en oprechte aandacht voor alle betrokken mensen heb je een ongelofelijke beweging op gang gebracht.

We houden van wat we doen
Take off

we vliegen graag mee