Scroll Top

Spread Your Wings

Een levende lerende community

Roept medewerkers uit verschillende disciplines en afdelingen bijeen om verbinding te maken, ideeën in actie te zetten, resultaten te delen en van elkaar te leren. Community’s kunnen persoonlijk en virtueel samenwerken.

Een levende lerende community stemt deelnemers af op gemeenschappelijke visie, beloftes, doelen, metrische gegevens (manieren om prestaties te meten), theorieën over verandering en praktijkgebieden.

Binnen levende lerende community leren deelnemers van zowel succesvolle als niet-succesvolle ervaringen om collectieve kennis te verdiepen.

Een levende lerende community activeert medewerkers persoonlijk leiderschap en eigenaarschap te nemen over thema’s onderwerpen die zij willen verder willen brengen in de organisatie.

Levende lerende communities maken snel leren, succeservaringen opdoen en succeservaringen wijd verspreiden mogelijk en kunnen zo grote veranderingen op systeemniveau bewerkstelligen.

Spread your wings

Een krachtige visie en methodiek

Spread Your Wings is een visie en methodiek voor het op gang brengen, renderend maken en zelfstandig maken van Levende Lerende Communities. Met deze visie en methodiek ondersteunen wij opdrachtgevers om hun ideeën, idealen, onderwerpen, thema’s, visie, strategie tot leven te roepen en al lerend met elkaar verder te brengen tot op alle niveaus in de organisatie. Van prototype succes-ervaring naar Community of Practise naar Levende Lerende Community.

De aanpak bestaat uit het ontwikkelen van een positief stimulerend leerklimaat, ondersteund met een innovatief social learning platform dat het leren met en van elkaar, in alle vormen ondersteunt en bij elkaar brengt.

Ken je dat gevoel, dat je zoveel mogelijk pluisjes van de paardenbloem wil blazen? Zeker blijven doen. De zaadjes worden goed verspreid. Overal kom je de goudgele bloemen vervolgens tegen.

Ons verhaal

We nemen je graag mee in onze visie en methodiek. Licht, verhalend, maar ook robuust en doordacht.

 

Een disruptieve innovatie

Bloemplanten zijn een mooi voorbeeld van disruptieve innovaties. Ongeveer 95% van alle planten zijn bloemplanten, terwijl bloemplanten slechts 5% van de tijd dat er planten op Aarde zijn bestaan. Als je het hebt over succes, dan is dit het summum!

Bloemen zijn composieten

Het mooie is dat bloemen composieten zijn. Alle verschillende onderdelen/ specialismen zijn nodig voor het succes. Het is tevens ook een iteratief proces. Van bloem, naar zaad, naar bloem. Van groot, naar klein en terug. Levensvatbare trajecten  kennen een vergelijkbare opbouw en verloop.

Dubbele bevruchting

Bloemplanten kennen een dubbele bevruchting. Een bevruchting zorgt voor het embryo (het idee d.m.v. kruisbestuiving), de andere bevruchting zorgt voor voedingsstoffen voor het embryo. Levensbare trajecten maken hier eveneens gebruik van.Het maakt het mogelijk om het idee in de tijd te laten reizen en verhoogt de overlevingskans van het idee. Het geeft het energie (ga waar de energie zit).

Ontwerpprincipes

Vanuit deze voedingsbodem ontstaan de “zaden”. Net als bij echte paardenbloemen hebt je zware zaden voor dichtbij en lichte zaden voor ver weg. Dat geeft aanleiding voor de vierkwadranten: Leiderschap en Verhalen voor dichtbij en Modeleren en Visie voor verweg. Dit zijn de “ontwerpprincipes” verbonden aan de “tools” die al dan niet ingezet gaan worden.

Van pluisje naar zwerm

Ons logo symboliseert een zwerm vogels. De vruchtbodem en ontwerpprincipes staan aan de basis van de “tools” die wij loslaten. Deze zorgen voor beweging in de groep. Zorgen ervoor dat de groep gaat zwermen en zich aanpast aan de veranderende context. Waarbij iedere vogel reageert en initieert afhankelijk van deze context (feedback en feed forward). De tools zetten mensen aan om richting en betekenis te gaan geven. De vleugels uit te slaan. Vandaar dat de “pluisjes” de vogels worden.

Wie pakt mij vast?

Ken je dat gevoel, dat je zoveel mogelijk pluisjes van de paardenbloem wil blazen? Je ziet de bloem, de pluizenbol, je ziet haar potentie, je bukt je, pakt de bloem bij de steel, strekt je rug en….. je blaast!

…WHETHER YOU CAN OBSERVE A THING OR NOT DEPENDS ON THE THEORY WHICH YOU USE. IT IS THE THEORY WICH DECIDES WHAT CAN BE OBSERVED. – ALBERT EINSTEIN –

Veranderdenken
Plaats binnen veranderstromingen

Met de keuze voor Waarderend Onderzoeken (appreciative inquiry), Visie gedreven ontwikkelen (purpose driven leadership & change), Verhalend modelleren (storytelling in change management) en Compassievol leiderschap (compassionate leaderschip) kiezen wij (in termen van Caluwe) voor ‘groendrukdenken’ (veranderen en leren liggen als begrippen dicht tegen elkaar aan, growth-mindset) en ‘witdrukdenken’ (waar energie zit veranderen dingen, complexiteit verrijkt, is niet verstorend).

Wij weten dat andere kleuren aanwezig en functioneel zijn en daar waar nodig ook ingezet kunnen worden. Onze overtuiging (lees basis aanname) is dat Levende Lerende Communities vooral gedijen bij groen- en witdrukdenken.