Scroll Top

Raadswerk heeft herkenbare waarde

Raadswerk heeft herkenbare waarde

Raadsleden hebben een bijzondere rol en positie binnen onze samenleving. Dat blijkt wel uit het woord lekenbestuur. In de praktijk doet het woord “leek” afbreuk aan de verantwoordelijkheid en kennis en kunde die het raadswerk vraagt.

Voor de vereniging van raadsleden hebben wij in samenwerking met een aantal raadsleden een experiment uitgevoerd om te inventariseren welke ervaring, kennis en kunde gedurende het raadslidmaatschap wordt opgedaan en in de praktijk gebracht.

Een fors aantal competenties en vaardigheden blijken via concrete aantoonbare ervaringen in de raadspraktijk naar voren te komen en aantoonbaar te registeren en beoordelen.

Een eerste stapje met een belangrijke doorkijk. Het raadswerk kan aantoonbaar bijdragen aan loopbaan en onderwijs ontwikkeling. We willen graag dat het raadwerk de waardering krijgt die het verdient.

Nederlandse Vereniging voor Raadsleden

Leave a comment