Scroll Top

Werken vanuit de bedoeling

Werken vanuit de bedoeling

s Heeren Loo heeft werken vanuit de bedoeling inhoud gegeven in ‘Onze koers‘.

Hoe breng je die koers vervolgens tot leven, maak je daar energie voor vrij? Hoe richt je die energie op de beloftes Goed Leven voor cliënten, Mooi Werk voor professionals en Duurzaam gezonde organisatie? En hoe ga je vervolgens met en van elkaar leren om zo elke dag deze drie beloftes, in balans, waar te kunnen maken?

Werken vanuit de bedoeling

Veilig leerklimaat.

Bij ‘s Heeren Loo Wekerom is gekozen om een levende lerende community te ontwikkelen rondom de koers. Om dit te bereiken zijn we begonnen met het leggen van een goede basis: een veilig leerklimaat op het niveau van directie en leidinggevenden. Kijk voor een mooie uitleg van Joseph Kessels over leercultuur.

Online en off-line programma Werken vanuit de bedoeling

Van daaruit is samen met leidinggevenden en medewerkers een on- en offline programma ontwikkeld ‘werken vanuit de bedoeling’ waar alle leidinggevenden met hun teams de koers konden doorleven. Hierin hebben alle levende verhalen van ‘wat is’ een plek gekregen. Vervolgens hebben leidinggevenden en medewerkers samen een on- en offline programma gemaakt professionele ruimte. Hoe geef en neem je professionele ruimte binnen de kaders van de koers.

Mastercircles: Samen de bedoeling vormgeven

Naast de online en offline programma’s zijn er mastercircles georganiseerd. Daarin zijn medewerkers met elkaar aan het werk gegaan met verbeteringen op de drie beloftes. Deze aanpak heeft geleid tot succesvolle prototypes van hoe je bijvoorbeeld inclusie kunt vergroten of hoe je samen meer draagvlak voor het rooster krijgt. Werken vanuit de bedoeling kreeg daarmee steeds meer inhoud.  In schrijversevents zijn deze ervaringen overdraagbaar gemaakt. Meer informatie over de Mastercirclemethode vind je op www.mastercircle.org.

Social learning app

We hebben een social learning app ontwikkeld die het leren ondersteunt. Hiermee zijn leernetwerken opgezet. Je kunt elkaar vinden op elkaars deskundigheid. In deze social learning app is het kwaliteitskader, de teamreflectie geïntegreerd. Een intervisie tool helpt om elkaar verder te ontwikkelen.

In de lijn brengen

Werken vanuit de bedoeling, maar ook sturen vanuit de bedoeling is vormgegeven in een nieuwe overleg- en sturingsstructuur. In deze structuur komt de sturing- en rapportage veel meer van onderaf. Op alle drie de beloftes. Zo kunnen de teams zelf koers zetten en houden, leggen zij aan elkaar verantwoording af, kunnen zij elkaar verder helpen.

Resonantieoverleg

Werken vanuit de bedoeling vraagt om een goede balans tussen inspireren en organiseren. Het gaat erom dat er energie opgewekt wordt, maar dat die energie ook op de juiste acties gezet wordt. In zogenaamde resonantie-overleggen met directie en leidinggevenden wordt op continue basis gekeken naar wat zien we, wat voelen we, wat vraagt om bijsturing, welke interventies kunnen helpend zijn. Zo navigeren we op continue basis samen op De Koers.

Levend lerend houden

Een levende lerende community vraagt om onderhoud. Het is geen project, maar een manier van leven, werken en zijn. het blijft op continue basis doorlopen. Daarom is het van de leidinggevenden en de medewerkers zelf. Eenmaal op gang gebracht is het zaak het renderend te krijgen en van daaruit zelfstandig te laten functioneren. De kern voor directie en leidinggevenden is Aanvoelen, Aansluiten en Aanvullen op dat wat nodig is om die levende lerende community te ondersteunen zonder het over te nemen. Zo blijft een levende lerende community levend.

Interessante bronnen

Vind je het leuk om meer te lezen over de bedoeling? Lees dan het artikel uit hr-trends.

Leave a comment