Scroll Top

Is een zwerm te beïnvloeden?

Is het mogelijk om sturing te geven aan 8 miljard mensen? Qua aantallen is het enige vergelijkbare model in de natuur te vinden: de zwerm. De grootste zwerm ooit was 319.000 km2 en telde 12,5 triljard sprinkhanen die in dezelfde richting bewogen. Met zulke aantallen zijn we snel geneigd om te spreken van complexiteit, zelfsturing en emergentie (hot items). Recent onderzoek onder zwermende duiven wijst echter uit dat leiderschap en netwerken de effectiviteit van een zwerm sterk beïnvloeden. In onze maatschappij worden netwerken geformeerd, nu de leiders nog.

Leave a comment