Scroll Top

Het geheel is meer dan de som der delen

Emergentie Som der delenHet geheel is meer dan de som der delen

Emergentie: het geheel is meer dan de som der delen (en totaal onverwacht). Om het hoofd te bieden aan de toenemende complexiteit en exponentiële snelheid van veranderingen is één belangrijke uitdaging het “nabootsen” van ecosystemen en het laten ontstaan van emergente eigenschappen. Dan helpt het natuurlijk niet als we eigenlijk niet goed weten hoe emergentie werkt. Als emergentie echter ontstaat vanuit ecosystemen, dan ligt het antwoord verborgen in de werking van ecosystemen. M.i. ligt het antwoord besloten in het plaatje (een leuk puzzeltje voor het weekend).

Definitie emergentie

Emergentie is een begrip dat met name centraal staat in de systeemtheorie en de wetenschapsfilosofie. Het betreft vaak de ontwikkeling van complexe georganiseerde systemen, die bepaalde nieuwe eigenschappen vertonen die niet aanwezig zijn bij hun samenstellende delen.