Scroll Top

Samen de zorg veiliger maken

Samen de zorg veiliger maken

In de zorg is steeds meer aandacht voor seksueel misbruik en geweld. Om deze beweging te versterken hebben wij experts in de Jeugd- en Verstandelijk gehandicaptenzorg in de gelegenheid gesteld een programma op te zetten dat het open gesprek en een samen lerende cultuur over seksualiteit in de zorginstelling stimuleert. Zowel on- als offline en ingebed in de dagelijkse werkpraktijk en overlegstructuur van de zorginstelling. Duizenden medewerkers in de zorg zijn hiermee bereikt. Gelijktijdig geldt dat  er nog een wereld te winnen is als het gaat om een  ‘samen veilig cultuur’ in de zorg. De beweging moet door en wij willen ons daarvoor blijven inzetten.

Wil je meer informatie over dit mooie initiatief en meehelpen de zorg veiliger maken? Of wil je een demo zien van de online kant van dit programma?  Kijk dan op seksualiteit in de zorg.

Leave a comment